REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2804 
(13) G2

(21) a 2004 0249
(22) 19.10.2004

(41) 
(45)  30.06.2005
(47)  31.03.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.10.2006
(51) 
Int. Cl: H01L 21/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
Titular(i):   TIGHINEANU Ion, MD;
Inventator(i):  DIKUSAR Alexandru, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; REDCOZUBOVA Olga, MD; GLOBA Pavel, MD; SÎRBU Lilian, MD; VIERU Vadim, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   TIGHINEANU Ion, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a nanocompozitului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.12.2318 LEI2004.10.19 - 2005.10.19
22005.12.2318 LEI2005.10.19 - 2006.10.19
A fost valabil pînă la 2006.10.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: