REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2867 
(13) F1

(21) a 2004 0262
(22) 08.11.2004

(41) 
(45)  31.10.2005
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.11.2004
(51) 
Int. Cl: A01N 25/32 (2006.01)
C02F 1/461 (2006.01)
Titular(i):   FIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "BIOPROTECT", MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; STRELEŢ Valerii, MD; COVALIOVA Olga, MD; GAINA Boris, MD; CINCILEI Angela, MD; DUCA Gheorghe, MD; DRAGALIN Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "BIOPROTECT", MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a plantelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.04.30 BOPI nr.04.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: