REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2811 
(13) G2

(21) a 2004 0273
(22) 16.11.2004

(41) 
(45)  31.07.2005
(47)  30.04.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.11.2009
(51) 
Int. Cl: A61C 8/00 (2006.01)
Titular(i):   NICOLAU Gheorghe, MD;
Inventator(i):  NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD; GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; COJOCARU Alexei, RO; AVERBUCH Felix, IL; SIMINIUC Victor, MD; MARIŞ Maria, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NICOLAU Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Implant dentar elicoidal demontabil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.01.1118 LEI2004.11.16 - 2005.11.16
22006.01.1118 LEI2005.11.16 - 2006.11.16
32007.06.127,5 $2006.11.16 - 2007.11.16
42007.10.235 $2007.11.16 - 2008.11.16
52009.06.087,5 €2008.11.16 - 2009.11.16
A fost valabil pînă la 2009.11.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.06.30 BOPI nr.06.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: