REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3062 
(13) G2

(21) a 2004 0281
(22) 29.11.2004

(41) 
(45)  31.05.2006
(47)  31.01.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.11.2009
(51) 
Int. Cl: C02F 3/28 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; ONICA Vasile, MD; SUMAN Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metantanc anaerob pentru epurarea apelor reziduale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.11.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.10.190 $2004.11.29 - 2005.11.29
22006.10.190 $2005.11.29 - 2006.11.29
32006.10.190 $2006.11.29 - 2007.11.29
42006.10.190 $2007.11.29 - 2008.11.29
52006.10.190 $2008.11.29 - 2009.11.29
A fost valabil pînă la 2009.11.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.06.30 BOPI nr.06.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: