REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2930 
(13) G2

(21) a 2005 0019
(22) 18.01.2005

(41) 
(45)  31.12.2005
(47)  31.08.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.01.2012
(51) 
Int. Cl: A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SANATĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  IVANOV Victoria, MD; POPOVICI Mihail, MD; COSTIN Sava, MD; POPOVICI Ion, MD; COBEŢ Valeriu, MD; CIOBANU Lucia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SANATĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de evaluare a afecţiunilor endoteliale ale vaselor coronare şi a capacităţii lor de regenerare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.01.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.05.260 LEI2005.01.18 - 2006.01.18
22006.05.260 LEI2006.01.18 - 2007.01.18
32006.05.260 LEI2007.01.18 - 2008.01.18
42006.05.260 LEI2008.01.18 - 2009.01.18
52006.05.260 LEI2009.01.18 - 2010.01.18
62009.12.1215 €2010.01.18 - 2011.01.18
72010.12.2715 €2011.01.18 - 2012.01.18
A fost valabil pînă la 2012.01.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.08.31 BOPI nr.08.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.07.31 BOPI nr.07.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: