REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2809 
(13) G2

(21) a 2005 0023
(22) 25.01.2005

(41) 
(45)  31.07.2005
(47)  30.04.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.01.2010
(51) 
Int. Cl: A01G 7/06 (2006.01)
A01N 35/06 (2006.01)
A01N 37/42 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; TOMA Simion, MD; STRATU Radu, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de protecţie a mărului contra penicilozei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.07.250 LEI2005.01.25 - 2006.01.25
22005.07.250 LEI2006.01.25 - 2007.01.25
32005.07.250 LEI2007.01.25 - 2008.01.25
42005.07.250 LEI2008.01.25 - 2009.01.25
52005.07.250 LEI2009.01.25 - 2010.01.25
A fost valabil pînă la 2010.01.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.08.31 BOPI nr.08.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: