REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3134 
(13) G2

(21) a 2005 0037
(22) 09.02.2005

(41) 
(45)  31.08.2006
(47)  31.05.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.02.2022
(51) 
Int. Cl: G09F 3/03 (2006.01)
E05B 39/02 (2006.01)
Titular(i):   CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Inventator(i):  CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Reprezentant:   PARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54) Titlul:   Sigiliu monobloc cu cablu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.04.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.05.1818 LEI2005.02.09 - 2006.02.09
22005.05.1818 LEI2006.02.09 - 2007.02.09
32005.05.1818 LEI2007.02.09 - 2008.02.09
42005.05.1818 LEI2008.02.09 - 2009.02.09
52005.05.1818 LEI2009.02.09 - 2010.02.09
62006.12.1915 $2010.02.09 - 2011.02.09
72011.07.0122,5 €2011.02.09 - 2012.02.09
82012.02.0915 €2012.02.09 - 2013.02.09
92013.02.0815 €2013.02.09 - 2014.02.09
102013.12.1615 €2014.02.09 - 2015.02.09
112015.01.2730 €2015.02.09 - 2016.02.09
122016.02.0925 €2016.02.09 - 2017.02.09
132016.11.0125 €2017.02.09 - 2018.02.09
142018.02.0875 €2018.02.09 - 2019.02.09
152019.01.1775 €2019.02.09 - 2020.02.09
162020.03.02157,5 €2020.02.09 - 2021.02.09
172020.12.11105 €2021.02.09 - 2022.02.09
A fost valabil pînă la 2022.02.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.09.30 BOPI nr.09.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.10.31 BOPI nr.10.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:


CesiuneSolicitant
Nr. ,data deciziei827, 2005.06.20
Nr. ,data contractului807, 2005.06.20
Date iniţiale"OLIMP" S.R.L., MD; Str. Calea Basarabiei nr. 28, bloc 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;