REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3011 
(13) G2

(21) a 2005 0050
(22) 22.02.2005

(41) 
(45)  31.03.2006
(47)  31.12.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.02.2010
(51) 
Int. Cl: C11C 3/10 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/16 (2006.01)
Titular(i):   SRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
Inventator(i):  BARBĂ Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a combustibilului biodiesel
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.03.1318 LEI2005.02.22 - 2006.02.22
22006.03.1318 LEI2006.02.22 - 2007.02.22
32006.03.1318 LEI2007.02.22 - 2008.02.22
42006.03.1318 LEI2008.02.22 - 2009.02.22
52006.03.1318 LEI2009.02.22 - 2010.02.22
A fost valabil pînă la 2010.02.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.09.30 BOPI nr.09.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.09.30 BOPI nr.09.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: