REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2827 
(13) G2

(21) a 2005 0061
(22) 04.03.2005

(41) 
(45)  31.08.2005
(47)  31.05.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.03.2008
(51) 
Int. Cl: A61K 36/55 (2006.01)
A61P 5/32 (2006.01)
Titular(i):   SURGUCI Mihail, MD;
Inventator(i):  SURGUCI Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SURGUCI Mihail, MD;
(54) Titlul:   Metodă de profilaxie a hiperplaziilor dishormonale ale glandei mamare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.03.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.12.2718 LEI2005.03.04 - 2006.03.04
22005.12.2718 LEI2006.03.04 - 2007.03.04
32007.02.155 $2007.03.04 - 2008.03.04
A fost valabil pînă la 2008.03.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: