REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2990 
(13) G2

(21) a 2005 0066
(22) 04.03.2005

(41) 
(45)  28.02.2006
(47)  31.01.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.03.2010
(51) 
Int. Cl: F03B 13/12 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; IONESCU Florin, DE; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; COZMA Tudor, MD; SOCHIREANU Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică (variante)  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.01.240 $2005.03.04 - 2006.03.04
22006.01.240 $2006.03.04 - 2007.03.04
32006.01.240 $2007.03.04 - 2008.03.04
42006.01.240 $2008.03.04 - 2009.03.04
52006.01.240 $2009.03.04 - 2010.03.04
A fost valabil pînă la 2010.03.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.10.31 BOPI nr.10.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.09.30 BOPI nr.09.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: