REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3020 
(13) G2

(21) a 2005 0116
(22) 20.04.2005

(41) 
(45)  30.04.2006
(47)  31.12.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.04.2010
(51) 
Int. Cl: A01K 61/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TODERAŞ Lidia, MD; CREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; USATÎI Adrian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de reproducere artificială a sângerului şi novacului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.03.010 LEI2005.04.20 - 2006.04.20
22006.03.010 LEI2006.04.20 - 2007.04.20
32006.03.010 LEI2007.04.20 - 2008.04.20
42006.03.010 LEI2008.04.20 - 2009.04.20
52006.03.010 LEI2009.04.20 - 2010.04.20
A fost valabil pînă la 2010.04.20
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.11.30 BOPI nr.11.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.10.31 BOPI nr.10.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: