REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2953 
(13) G2

(21) a 2005 0125
(22) 28.04.2005

(41) 
(45)  31.01.2006
(47)  30.09.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.04.2011
(51) 
Int. Cl: A61D 99/00 (2006.01)
A61K 35/64 (2006.01)
A61K 35/76 (2006.01)
A61K 39/39 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  EREMIA Nicolai, MD; STARCIUC Nicolae, MD; DABIJA Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.01.200 LEI2005.04.28 - 2006.04.28
22006.01.200 LEI2006.04.28 - 2007.04.28
32006.01.200 LEI2007.04.28 - 2008.04.28
42006.01.200 LEI2008.04.28 - 2009.04.28
52006.01.200 LEI2009.04.28 - 2010.04.28
62010.04.2015 €2010.04.28 - 2011.04.28
A fost valabil pînă la 2011.04.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.11.30 BOPI nr.11.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.10.31 BOPI nr.10.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: