REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3177 
(13) G2

(21) a 2005 0139
(22) 21.03.2005

(41) 
(45)  30.11.2006
(47)  30.09.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.03.2010
(51) 
Int. Cl: A01G 17/02 (2006.01)
A01G 17/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
Inventator(i):  BOTNARENCO Andrei, MD; PARFENENCO Lidia, MD; CUHARSCHI Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a viţei de vie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.08.140 $2005.03.21 - 2006.03.21
22007.08.140 $2006.03.21 - 2007.03.21
32007.08.140 $2007.03.21 - 2008.03.21
42007.08.140 $2008.03.21 - 2009.03.21
52007.08.140 $2009.03.21 - 2010.03.21
A fost valabil pînă la 2010.03.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.10.31 BOPI nr.10.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.09.30 BOPI nr.09.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: