REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3158 
(13) G2

(21) a 2005 0162
(22) 09.06.2005

(41) 
(45)  31.10.2006
(47)  30.06.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.06.2010
(51) 
Int. Cl: A01K 59/00 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; DERJANSCHII Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD; BOGDAN Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a suplimentelor pentru hrănirea albinelor şi procedee  de hrănire a familiilor de albine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.01.230 $2005.06.09 - 2006.06.09
22007.01.230 $2006.06.09 - 2007.06.09
32007.01.230 $2007.06.09 - 2008.06.09
42007.01.230 $2008.06.09 - 2009.06.09
52007.01.230 $2009.06.09 - 2010.06.09
A fost valabil pînă la 2010.06.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.01.31 BOPI nr.01.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.12.31 BOPI nr.12.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: