REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2944 
(13) 
G2, BOPI 09/2006
F1, BOPI 12/2005


(21) a 2005 0163
(22) 09.06.2005

(41) 
(45)  31.12.2005
(47)  30.09.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.06.2010
(51) 
Int. Cl: H05H 1/34 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CRĂCIUN Alexandru, MD; CORŞAC Oleg, MD; SAJIN Tudor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru ionizarea gazelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.06.290 $2005.06.09 - 2006.06.09
22006.06.290 $2006.06.09 - 2007.06.09
32006.06.290 $2007.06.09 - 2008.06.09
42006.06.290 $2008.06.09 - 2009.06.09
52006.06.290 $2009.06.09 - 2010.06.09
A fost valabil pînă la 2010.06.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.01.31 BOPI nr.01.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.12.31 BOPI nr.12.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: