REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3014 
(13) G2

(21) a 2005 0169
(22) 16.06.2005

(41) 
(45)  31.03.2006
(47)  31.12.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.06.2010
(51) 
Int. Cl: C12H 1/02 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Ioan Gabriel, RO; BARBĂ Nicanor, MD; BOŢAN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de eliminare a anhidridei sulfuroase din distilatul de vin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.09.200 2005.06.16 - 2006.06.16
22006.09.200 2006.06.16 - 2007.06.16
32006.09.200 2007.06.16 - 2008.06.16
42006.09.200 2008.06.16 - 2009.06.16
52006.09.200 2009.06.16 - 2010.06.16
A fost valabil pînă la 2010.06.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.01.31 BOPI nr.01.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.12.31 BOPI nr.12.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: