REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3052 
(13) G2

(21) a 2005 0188
(22) 04.07.2005

(41) 
(45)  31.05.2006
(47)  31.01.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.07.2010
(51) 
Int. Cl: C04B 2/06 (2006.01)
B05D 1/28 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SANDU Andrei Victor, RO; SANDU Ioan Gabriel, RO; BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; SANDU Andrei-Victor, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispersie pe bază de hidroxid de calciu pentru fixarea şi consolidarea frescelor, finisajelor şi a elementelor ornamentale vechi din marmură, beton şi mortar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.09.200 2005.07.04 - 2006.07.04
22006.09.200 2006.07.04 - 2007.07.04
32006.09.200 2007.07.04 - 2008.07.04
42006.09.200 2008.07.04 - 2009.07.04
52006.09.200 2009.07.04 - 2010.07.04
A fost valabil pînă la 2010.07.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.02.28 BOPI nr.02.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.01.31 BOPI nr.01.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: