REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3180 
(13) C2

(21) a 2005 0192
(22) 05.07.2005

(41) 
(45)  30.11.2006
(47)  31.07.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.07.2015
(51) 
Int. Cl: A23L 1/212 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 3/16 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
A23B 7/06 (2006.01)
A23B 7/08 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
Inventator(i):  STAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD; IORGA Eugen, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a produsului alimentar din fructe drupacee  uscate  (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.09.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.05.2110 $2005.07.05 - 2006.07.05
22007.05.2110 $2006.07.05 - 2007.07.05
32007.05.2110 $2007.07.05 - 2008.07.05
42008.06.2310 $2008.07.05 - 2009.07.05
52009.05.215 €2009.07.05 - 2010.07.05
62011.01.1222,5 €2010.07.05 - 2011.07.05
72011.06.3015 €2011.07.05 - 2012.07.05
82012.07.1122,5 €2012.07.05 - 2013.07.05
92013.06.2415 €2013.07.05 - 2014.07.05
102015.02.2722,5 €2014.07.05 - 2015.07.05
A fost valabil pînă la 2015.07.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.02.29 BOPI nr.02.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.01.31 BOPI nr.01.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: