REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3045 
(13) G2

(21) a 2005 0199
(22) 08.07.2005

(41) 
(45)  31.05.2006
(47)  31.01.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.07.2011
(51) 
Int. Cl: A61C 8/00 (2006.01)
Titular(i):   NICOLAU Gheorghe, MD;
Inventator(i):  NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD; GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; BOTNAR Petru, MD; CIOBANU Sergiu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NICOLAU Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Implant dentar elicoidal demontabil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.03.2218 LEI2005.07.08 - 2006.07.08
22006.03.2218 LEI2006.07.08 - 2007.07.08
32006.03.2218 LEI2007.07.08 - 2008.07.08
42008.07.107,5 $2008.07.08 - 2009.07.08
52010.02.017,5 €2009.07.08 - 2010.07.08
62011.01.2722,5 €2010.07.08 - 2011.07.08
A fost valabil pînă la 2011.07.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.02.29 BOPI nr.02.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: