REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3283 
(13) G2

(21) a 2005 0211
(22) 25.07.2005

(41)  31.03.2007
(45)  30.04.2007
(47)  31.12.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.07.2017
(51) 
Int. Cl: A61G 17/007 (2006.01)
Titular(i):   AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
Inventator(i):  AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
(54) Titlul:   Sicriu (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.10.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.05.025 $2005.07.25 - 2006.07.25
22007.05.025 $2006.07.25 - 2007.07.25
32007.05.025 $2007.07.25 - 2008.07.25
42008.07.235 $2008.07.25 - 2009.07.25
52009.06.175 €2009.07.25 - 2010.07.25
62010.07.0115 €2010.07.25 - 2011.07.25
72011.05.1015 €2011.07.25 - 2012.07.25
82012.04.1015 €2012.07.25 - 2013.07.25
92013.04.1015 €2013.07.25 - 2014.07.25
102014.06.0215 €2014.07.25 - 2015.07.25
112015.06.0825 €2015.07.25 - 2016.07.25
122016.06.0825 €2016.07.25 - 2017.07.25
A fost valabil pînă la 2017.07.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.02.28 BOPI nr.02.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.02.28 BOPI nr.02.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: