REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2982 
(13) G2

(21) a 2005 0231
(22) 10.08.2005

(41) 
(45)  28.02.2006
(47)  30.11.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.08.2010
(51) 
Int. Cl: B82B 3/00 (2006.01)
H01L 21/3063 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TIGHINEANU Ion, MD; SÎRBU Lilian, MD; URSACHI Veaceslav, MD; ALBU Sergiu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a nanostructurilor semiconductoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.08.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.08.030 $2005.08.10 - 2006.08.10
22006.08.030 $2006.08.10 - 2007.08.10
32006.08.030 $2007.08.10 - 2008.08.10
42006.08.030 $2008.08.10 - 2009.08.10
52006.08.030 $2009.08.10 - 2010.08.10
A fost valabil pînă la 2010.08.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.03.31 BOPI nr.03.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.02.29 BOPI nr.02.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: