REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3328 
(13) C2

(21) a 2005 0249
(22) 30.08.2005

(41) 
(45)  31.05.2007
(47)  31.01.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.08.2020
(51) 
Int. Cl: G21H 5/00 (2006.01)
G21H 5/02 (2006.01)
G06F 7/60 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)
G06K 9/74 (2006.01)
G06K 9/76 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD;
Inventator(i):  BLIANDUR Olga, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Oleg, MD; CUDINA Marina, MD; FOTENCO Vladimir, MD; TROFIM Iurii, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; VATAMANIUC Galina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Dumitru, MD; CARANFIL Victor, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de identificare spectrală a obiectelor resurselor materiale (variante) şi instalaţie pentru obţinerea mărcii izotopice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.07.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.11.265 $2005.08.30 - 2006.08.30
22007.11.265 $2006.08.30 - 2007.08.30
32007.11.265 $2007.08.30 - 2008.08.30
42008.07.105 $2008.08.30 - 2009.08.30
52009.06.045 €2009.08.30 - 2010.08.30
62010.03.1115 €2010.08.30 - 2011.08.30
72011.07.0515 €2011.08.30 - 2012.08.30
82012.05.1015 €2012.08.30 - 2013.08.30
92012.10.2615 €2013.08.30 - 2014.08.30
102013.10.3115 €2014.08.30 - 2015.08.30
112014.12.0425 €2015.08.30 - 2016.08.30
122016.02.2625 €2016.08.30 - 2017.08.30
132017.03.1375 €2017.08.30 - 2018.08.30
142018.02.2175 €2018.08.30 - 2019.08.30
152019.11.12112,5 €2019.08.30 - 2020.08.30
A fost valabil pînă la 2020.08.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.08.31 BOPI nr.08.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.02.28 BOPI nr.02.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: