REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3328 
(13) C2

(21) a 2005 0249
(22) 30.08.2005

(41) 
(45)  31.05.2007
(47)  31.01.2008
Brevet valabil 
Valabil până la:  30.08.2020
(51) 
Int. Cl: G21H 5/00 (2006.01)
G21H 5/02 (2006.01)
G06F 7/60 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/36 (2006.01)
G06K 9/74 (2006.01)
G06K 9/76 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD;
Inventator(i):  BLIANDUR Olga, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Oleg, MD; CUDINA Marina, MD; FOTENCO Vladimir, MD; TROFIM Iurii, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; VATAMANIUC Galina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Dumitru, MD; CARANFIL Victor, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de identificare spectrală a obiectelor resurselor materiale (variante) şi instalaţie pentru obţinerea mărcii izotopice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.07.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.11.265 $2005.08.30 - 2006.08.30
22007.11.265 $2006.08.30 - 2007.08.30
32007.11.265 $2007.08.30 - 2008.08.30
42008.07.105 $2008.08.30 - 2009.08.30
52009.06.045 €2009.08.30 - 2010.08.30
62010.03.1115 €2010.08.30 - 2011.08.30
72011.07.0515 €2011.08.30 - 2012.08.30
82012.05.1015 €2012.08.30 - 2013.08.30
92012.10.2615 €2013.08.30 - 2014.08.30
102013.10.3115 €2014.08.30 - 2015.08.30
112014.12.0425 €2015.08.30 - 2016.08.30
122016.02.2625 €2016.08.30 - 2017.08.30
132017.03.1375 €2017.08.30 - 2018.08.30
142018.02.2175 €2018.08.30 - 2019.08.30
152019.11.12112,5 €2019.08.30 - 2020.08.30
Valabil pînă la 2020.08.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: