REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3667 
(13) C2

(21) a 2005 0250
(22) 01.09.2005

(41)  31.03.2007
(45)  31.07.2008
(47)  31.03.2009
Brevet valabil 
Valabil până la:  01.09.2020
(51) 
Int. Cl: G08G 1/017 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
Titular(i):   CARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  MOLOJEN Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Vladimir, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv şi procedeu de identificare a automobilului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.01.315 €2005.09.01 - 2006.09.01
22009.01.315 €2006.09.01 - 2007.09.01
32009.01.315 €2007.09.01 - 2008.09.01
42009.01.315 €2008.09.01 - 2009.09.01
52009.06.045 €2009.09.01 - 2010.09.01
62010.03.1115 €2010.09.01 - 2011.09.01
72011.09.2115 €2011.09.01 - 2012.09.01
82012.05.1015 €2012.09.01 - 2013.09.01
92012.10.2615 €2013.09.01 - 2014.09.01
102013.10.3115 €2014.09.01 - 2015.09.01
112014.12.0425 €2015.09.01 - 2016.09.01
122016.02.2625 €2016.09.01 - 2017.09.01
132017.03.1325 €2017.09.01 - 2018.09.01
142018.02.2175 €2018.09.01 - 2019.09.01
152019.11.12112,5 €2019.09.01 - 2020.09.01
Valabil pînă la 2020.09.01
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: