REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3667 
(13) C2

(21) a 2005 0250
(22) 01.09.2005

(41)  31.03.2007
(45)  31.07.2008
(47)  31.03.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.09.2020
(51) 
Int. Cl: G08G 1/017 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
Titular(i):   CARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  MOLOJEN Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Vladimir, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv şi procedeu de identificare a automobilului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.01.315 €2005.09.01 - 2006.09.01
22009.01.315 €2006.09.01 - 2007.09.01
32009.01.315 €2007.09.01 - 2008.09.01
42009.01.315 €2008.09.01 - 2009.09.01
52009.06.045 €2009.09.01 - 2010.09.01
62010.03.1115 €2010.09.01 - 2011.09.01
72011.09.2115 €2011.09.01 - 2012.09.01
82012.05.1015 €2012.09.01 - 2013.09.01
92012.10.2615 €2013.09.01 - 2014.09.01
102013.10.3115 €2014.09.01 - 2015.09.01
112014.12.0425 €2015.09.01 - 2016.09.01
122016.02.2625 €2016.09.01 - 2017.09.01
132017.03.1325 €2017.09.01 - 2018.09.01
142018.02.2175 €2018.09.01 - 2019.09.01
152019.11.12112,5 €2019.09.01 - 2020.09.01
A fost valabil pînă la 2020.09.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.04.30 BOPI nr.04.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.04.30 BOPI nr.04.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: