REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3662 
(13) C2

(21) a 2005 0253
(22) 02.09.2005

(41)  30.09.2007
(45)  31.07.2008
(47)  31.03.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.09.2010
(51) 
Int. Cl: C30B 13/00 (2006.01)
C30B 31/02 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C01B 19/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; CIORBĂ Valeriu, MD; PARA Gheorghe, MD; ŢURCAN Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Aliaj semiconductor termoelectric (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.10.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.11.200 €2005.09.02 - 2006.09.02
22008.11.200 €2006.09.02 - 2007.09.02
32008.11.200 €2007.09.02 - 2008.09.02
42008.11.200 €2008.09.02 - 2009.09.02
52008.11.200 €2009.09.02 - 2010.09.02
A fost valabil pînă la 2010.09.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.04.30 BOPI nr.04.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.03.03 BOPI nr.03.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Inventator
Nr. ,data deciziei5029, 2006.05.12
Date iniţialeBODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dmitrii, MD; NICOLAEVA Albina, MD; CIORBA Valeriu, MD;
Date finaleŢURCAN Ana, MD; PARA Gheorghe, MD; BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dmitrii, MD; NICOLAEVA Albina, MD; CIORBA Valeriu, MD;
ModificareNume Solicitant
Nr. ,data deciziei5726, 2007.06.07
Date iniţialeLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD
Date finaleINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD