REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2993 
(13) G2

(21) a 2005 0272
(22) 15.09.2005

(41) 
(45)  28.02.2006
(47)  31.10.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.09.2010
(51) 
Int. Cl: F03B 7/00 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; TRIFAN Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Hidroturbină
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.09.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.01.240 LEI2005.09.15 - 2006.09.15
22006.01.240 LEI2006.09.15 - 2007.09.15
32006.01.240 LEI2007.09.15 - 2008.09.15
42006.01.240 LEI2008.09.15 - 2009.09.15
52006.01.240 LEI2009.09.15 - 2010.09.15
A fost valabil pînă la 2010.09.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.04.30 BOPI nr.04.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.03.03 BOPI nr.03.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: