REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3120 
(13) G2

(21) a 2005 0278
(22) 15.09.2005

(41) 
(45)  31.08.2006
(47)  30.04.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.09.2016
(51) 
Int. Cl: A61K 31/56 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÎNU Constantin, MD; SCOFERŢA Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; ROMANCENCO Elena, MD; CHINTEA Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de profilaxie a gripei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.09.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.10.240 $2005.09.15 - 2006.09.15
22006.10.240 $2006.09.15 - 2007.09.15
32006.10.240 $2007.09.15 - 2008.09.15
42006.10.240 $2008.09.15 - 2009.09.15
52006.10.240 $2009.09.15 - 2010.09.15
62010.09.0915 €2010.09.15 - 2011.09.15
72012.04.2722,5 €2011.09.15 - 2012.09.15
82012.09.2115 €2012.09.15 - 2013.09.15
92013.09.1215 €2013.09.15 - 2014.09.15
102014.08.0615 €2014.09.15 - 2015.09.15
112015.11.0525 €2015.09.15 - 2016.09.15
A fost valabil pînă la 2016.09.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.04.30 BOPI nr.04.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Inventator
Nr. ,data deciziei2339, 2006.03.10
Date iniţialeSPÂNU Constantin, MD; SCOFERŢA Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; ROMANCENCO Elena, MD;
Date finaleSPÂNU Constantin, MD; SCOFERŢA Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; ROMANCENCO Elena, MD; CHINTEA Pavel, MD;