REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3159 
(13) C2

(21) a 2005 0285
(22) 21.09.2005

(41) 
(45)  31.10.2006
(47)  30.06.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.09.2010
(51) 
Int. Cl: A23N 12/08 (2006.01)
A23B 7/005 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERNIC Mircea, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; MAŢCO Marcel, MD; TARLEV Vasile, MD; RĂDUCANU Marcel, MD; MOŞANU Aliona, MD; CEBAN Ruslan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de uscare a vişinelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    24.11.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.09.070 $2005.09.21 - 2006.09.21
22006.09.070 $2006.09.21 - 2007.09.21
32006.09.070 $2007.09.21 - 2008.09.21
42006.09.070 $2008.09.21 - 2009.09.21
52006.09.070 $2009.09.21 - 2010.09.21
A fost valabil pînă la 2010.09.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.04.30 BOPI nr.04.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.03.03 BOPI nr.03.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: