REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3154 
(13) G2

(21) a 2005 0295
(22) 04.10.2005

(41) 
(45)  30.09.2006
(47)  30.04.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.10.2010
(51) 
Int. Cl: G01R 27/02 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NASTAS Vitalie, MD; NASTAS Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Convertor de impedanţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.07.210 $2005.10.04 - 2006.10.04
22006.07.210 $2006.10.04 - 2007.10.04
32006.07.210 $2007.10.04 - 2008.10.04
42006.07.210 $2008.10.04 - 2009.10.04
52006.07.210 $2009.10.04 - 2010.10.04
A fost valabil pînă la 2010.10.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.04.30 BOPI nr.04.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăFiguri
Publicat BOPI nr.10.2006