REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3319 
(13) 
C2, BOPI 01/2008
B1, BOPI 05/2007


(21) a 2005 0303
(22) 10.10.2005

(41) 
(45)  31.05.2007
(47)  31.01.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.10.2014
(51) 
Int. Cl: B65D 90/54 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; AGARCOV Mihail, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Închizător de buncăr
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.10.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.04.260 $2005.10.10 - 2006.10.10
22007.04.260 $2006.10.10 - 2007.10.10
32007.04.260 $2007.10.10 - 2008.10.10
42007.04.260 $2008.10.10 - 2009.10.10
52007.04.260 $2009.10.10 - 2010.10.10
62010.09.0815 €2010.10.10 - 2011.10.10
72011.09.0515 €2011.10.10 - 2012.10.10
82012.10.0515 €2012.10.10 - 2013.10.10
92013.09.2315 €2013.10.10 - 2014.10.10
A fost valabil pînă la 2014.10.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.05.31 BOPI nr.05.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.05.31 BOPI nr.05.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Solicitant
Nr. ,data deciziei2480, 2007.03.12
Date iniţialeÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Date finaleÎntreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD