REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3607 
(13) G2

(21) a 2005 0317
(22) 31.10.2005

(41)  31.08.2007
(45)  31.05.2008
(47)  31.01.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.10.2011
(51) 
Int. Cl: H02P 9/46 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F03B 13/10 (2006.01)
F03C 5/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţie mică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.05.270 $2005.10.31 - 2006.10.31
22008.05.270 $2006.10.31 - 2007.10.31
32008.05.270 $2007.10.31 - 2008.10.31
42008.05.270 $2008.10.31 - 2009.10.31
52008.05.270 $2009.10.31 - 2010.10.31
62010.09.0815 €2010.10.31 - 2011.10.31
A fost valabil pînă la 2011.10.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.06.30 BOPI nr.06.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.04.30 BOPI nr.04.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: