REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3318 
(13) C2

(21) a 2005 0341
(22) 24.11.2005

(41) 
(45)  31.05.2007
(47)  31.01.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.11.2012
(51) 
Int. Cl: B28C 5/00 (2006.01)
B28C 5/38 (2006.01)
Titular(i):   ŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
Inventator(i):  ŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞAMIS Evsei, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a amestecurilor de construcţie activate pe bază de liant mineral
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.04.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.12.2818 LEI2005.11.24 - 2006.11.24
22005.12.2818 LEI2006.11.24 - 2007.11.24
32008.04.117,5 $2007.11.24 - 2008.11.24
42008.04.115 $2008.11.24 - 2009.11.24
52008.04.115 $2009.11.24 - 2010.11.24
62010.11.0515 €2010.11.24 - 2011.11.24
72011.11.1515 €2011.11.24 - 2012.11.24
A fost valabil pînă la 2012.11.24
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.06.30 BOPI nr.06.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.05.31 BOPI nr.05.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: