REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3186 
(13) G2

(21) a 2005 0343
(22) 25.11.2005

(41) 
(45)  30.11.2006
(47)  31.07.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.11.2010
(51) 
Int. Cl: A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/38 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/484 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
Titular(i):   CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
Inventator(i):  CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MEREUŢA Ion, MD; MORAR Aurel, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie fitoterapeutică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.11.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.02.165 $2005.11.25 - 2006.11.25
22007.02.165 $2006.11.25 - 2007.11.25
32007.11.065 $2007.11.25 - 2008.11.25
42008.10.135 €2008.11.25 - 2009.11.25
52010.05.317,5 €2009.11.25 - 2010.11.25
A fost valabil pînă la 2010.11.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.06.30 BOPI nr.06.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.05.31 BOPI nr.05.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: