REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3072 
(13) G2

(21) a 2005 0354
(22) 02.12.2005

(41) 
(45)  30.06.2006
(47)  28.02.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.12.2010
(51) 
Int. Cl: A61B 17/03 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  VEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă chirurgicală de tratament al defectelor tesuturilor moi ale gambei sau plantei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.12.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.03.070 LEI2005.12.02 - 2006.12.02
22006.03.070 LEI2006.12.02 - 2007.12.02
32006.03.070 LEI2007.12.02 - 2008.12.02
42006.03.070 LEI2008.12.02 - 2009.12.02
52006.03.070 LEI2009.12.02 - 2010.12.02
A fost valabil pînă la 2010.12.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: