REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3272 
(13) G2

(21) a 2005 0358
(22) 05.12.2005

(41) 
(45)  31.03.2007
(47)  30.11.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.12.2010
(51) 
Int. Cl: C02F 3/00 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; SUMAN Ion, MD; IONEŢ Ion, MD; SÎRBU Vasile, MD; MEREUŢA Tudor, MD; DUCA Grigore, MD; PLUGARU Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Bioreactor anaerob
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.06.140 $2005.12.05 - 2006.12.05
22007.06.140 $2006.12.05 - 2007.12.05
32007.06.140 $2007.12.05 - 2008.12.05
42007.06.140 $2008.12.05 - 2009.12.05
52007.06.140 $2009.12.05 - 2010.12.05
A fost valabil pînă la 2010.12.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: