REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3364 
(13) C2

(21) a 2005 0362
(22) 06.12.2005

(41) 
(45)  31.07.2007
(47)  31.03.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.12.2010
(51) 
Int. Cl: B23H 3/04 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 9/14 (2006.01)
B23H 9/18 (2006.01)
C25F 3/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; AGAFII Vasile, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Electrod-sculă şi procedeu de perforare electrochimică   a orificiilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.01.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.06.060 $2005.12.06 - 2006.12.06
22007.06.060 $2006.12.06 - 2007.12.06
32007.06.060 $2007.12.06 - 2008.12.06
42007.06.060 $2008.12.06 - 2009.12.06
52007.06.060 $2009.12.06 - 2010.12.06
A fost valabil pînă la 2010.12.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: