REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3427 
(13) C2

(21) a 2005 0367
(22) 07.12.2005

(41) 
(45)  30.11.2007
(47)  31.07.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.12.2014
(51) 
Int. Cl: B02C 4/10 (2006.01)
B02C 13/14 (2006.01)
Titular(i):   PEEV Gheorghe, MD;
Inventator(i):  PEEV Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PEEV Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de mărunţire şi dispozitiv pentru efectuarea lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.06.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.02.225 $2005.12.07 - 2006.12.07
22008.02.225 $2006.12.07 - 2007.12.07
32008.02.225 $2007.12.07 - 2008.12.07
42008.11.275 €2008.12.07 - 2009.12.07
52009.11.195 €2009.12.07 - 2010.12.07
62010.12.0915 €2010.12.07 - 2011.12.07
72011.11.0315 €2011.12.07 - 2012.12.07
82012.11.1315 €2012.12.07 - 2013.12.07
92013.12.1015 €2013.12.07 - 2014.12.07
A fost valabil pînă la 2014.12.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.07.31 BOPI nr.07.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.06.30 BOPI nr.06.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: