REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3443 
(13) C2

(21) a 2005 0371
(22) 14.12.2005

(41) 
(45)  31.12.2007
(47)  31.08.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.12.2015
(51) 
Int. Cl: A23N 17/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; GAINA Anton, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Extruder pentru prepararea nutreţurilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.12.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.08.200 €2005.12.14 - 2006.12.14
22008.08.200 €2006.12.14 - 2007.12.14
32008.08.200 €2007.12.14 - 2008.12.14
42008.08.200 €2008.12.14 - 2009.12.14
52008.08.200 €2009.12.14 - 2010.12.14
62010.12.0815 €2010.12.14 - 2011.12.14
72011.10.2715 €2011.12.14 - 2012.12.14
82012.10.2315 €2012.12.14 - 2013.12.14
92013.11.2015 €2013.12.14 - 2014.12.14
102014.12.0915 €2014.12.14 - 2015.12.14
A fost valabil pînă la 2015.12.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.08.31 BOPI nr.08.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.06.30 BOPI nr.06.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Solicitant
Nr. ,data deciziei2479, 2007.03.12
Date iniţialeÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Date finaleÎntreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD