REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3091 
(13) G2

(21) a 2005 0375
(22) 15.12.2005

(41) 
(45)  31.07.2006
(47)  31.05.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.12.2010
(51) 
Int. Cl: A23C 9/12 (2006.01)
A23C 9/127 (2006.01)
A23C 9/13 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; REŞITCA Vladislav, MD; HARITONOV Svetlana, MD; POPOVICI Cristina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a produselor lactoacide cu valoare biologică sporită
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.03.190 $2005.12.15 - 2006.12.15
22007.03.190 $2006.12.15 - 2007.12.15
32007.03.190 $2007.12.15 - 2008.12.15
42007.03.190 $2008.12.15 - 2009.12.15
52007.03.190 $2009.12.15 - 2010.12.15
A fost valabil pînă la 2010.12.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: