REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3243 
(13) G2

(21) a 2005 0380
(22) 16.12.2005

(41) 
(45)  28.02.2007
(47)  31.10.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.12.2011
(51) 
Int. Cl: A23L 1/064 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
A23L 1/0524 (2006.01)
A23L 1/0562 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  PARŞACOVA Lidia, MD; DEMCENCO Lidia, MD; POPEL Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Gem cu valoare calorică redusă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.02.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.08.240 $2005.12.16 - 2006.12.16
22007.08.240 $2006.12.16 - 2007.12.16
32007.08.240 $2007.12.16 - 2008.12.16
42007.08.240 $2008.12.16 - 2009.12.16
52007.08.240 $2009.12.16 - 2010.12.16
62010.03.2615 €2010.12.16 - 2011.12.16
A fost valabil pînă la 2011.12.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.06.30 BOPI nr.06.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei5423, 2007.05.29
Publicat BOPI nr.06.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD