REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3725 
(13) B2

(21) a 2005 0381
(22) 22.12.2005

(41)  31.08.2007
(45)  31.10.2008
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.12.2005
(51) 
Int. Cl: A62B 1/20 (2006.01)
E04H 9/00 (2006.01)
Titular(i):   PODSTREL Ruslan, MD;
Inventator(i):  PODSTREL Ruslan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PODSTREL Ruslan, MD;
(54) Titlul:   Clădire-trambulină cu sistem de salvare a persoanelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    17.11.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: