REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3101 
(13) G2

(21) a 2006 0001
(22) 26.12.2005

(41) 
(45)  31.07.2006
(47)  31.03.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.12.2010
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C07C 53/18 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07F 3/02 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CIUMAC Daniela, MD; TURTĂ Constantin, MD; PRODIUS Denis, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.11.270 $2005.12.26 - 2006.12.26
22006.11.270 $2006.12.26 - 2007.12.26
32006.11.270 $2007.12.26 - 2008.12.26
42006.11.270 $2008.12.26 - 2009.12.26
52006.11.270 $2009.12.26 - 2010.12.26
A fost valabil pînă la 2010.12.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: