REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3183 
(13) G2

(21) a 2006 0002
(22) 26.12.2005

(41) 
(45)  30.11.2006
(47)  31.07.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.12.2010
(51) 
Int. Cl: A61B 17/56 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CROITOR Gheorghe, MD; DARCIUC Mihail, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD; CROITOR Petru, MD; GHERGHELEJIU Alexandru, MD; CROITOR Roman, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de reendoprotezare a şoldului cu proteză fără ciment
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.02.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.09.140 $2005.12.26 - 2006.12.26
22006.09.140 $2006.12.26 - 2007.12.26
32006.09.140 $2007.12.26 - 2008.12.26
42006.09.140 $2008.12.26 - 2009.12.26
52006.09.140 $2009.12.26 - 2010.12.26
A fost valabil pînă la 2010.12.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: