REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3576 
(13) C2

(21) a 2006 0016
(22) 29.12.2005

(41)  31.10.2007
(45)  30.04.2008
(47)  31.12.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.12.2010
(51) 
Int. Cl: F26B 3/347 (2006.01)
A01D 45/00 (2006.01)
A01B 76/00 (2006.01)
A01D 91/04 (2006.01)
Titular(i):   MORARU Gheorghe, MD; OLESICHIV Boris, UA;
Inventator(i):  MORARU Gheorghe, MD; OLESICHIV Boris, UA;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MORARU Gheorghe, MD; OLESICHIV Boris, UA;
(54) Titlul:   Procedeu şi instalaţie de uscare a masei vegetale de plante pe rădăcini
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.12.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.08.255 2005.12.29 - 2006.12.29
22008.08.255 2006.12.29 - 2007.12.29
32008.08.255 €2007.12.29 - 2008.12.29
42008.08.255 €2008.12.29 - 2009.12.29
52008.08.255 €2009.12.29 - 2010.12.29
A fost valabil pînă la 2010.12.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: