REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3428 
(13) G2

(21) a 2006 0041
(22) 28.01.2006

(41)  31.08.2007
(45)  30.11.2007
(47)  31.07.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.01.2012
(51) 
Int. Cl: B60B 9/12 (2006.01)
B60B 9/20 (2006.01)
B60B 7/10 (2006.01)
B60C 7/18 (2006.01)
B60C 7/22 (2006.01)
B60B 9/06 (2006.01)
B60B 9/08 (2006.01)
Titular(i):   MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA;
Inventator(i):  MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA; OYKIN Valerii, UA; IAROŢCHII Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA;
(54) Titlul:   Roată a mijlocului de transport
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.06.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.10.175 $2006.01.28 - 2007.01.28
22007.10.175 $2007.01.28 - 2008.01.28
32007.10.175 $2008.01.28 - 2009.01.28
42008.12.165 €2009.01.28 - 2010.01.28
52010.01.125 €2010.01.28 - 2011.01.28
62011.01.1115 €2011.01.28 - 2012.01.28
A fost valabil pînă la 2012.01.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.08.31 BOPI nr.08.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.07.31 BOPI nr.07.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: