REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3140 
(13) G2

(21) a 2006 0052
(22) 14.02.2006

(41) 
(45)  30.09.2006
(47)  31.08.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.02.2012
(51) 
Int. Cl: A23L 1/06 (2006.01)
A23L 1/36 (2006.01)
A23L 1/08 (2006.01)
A23B 7/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  ŞLEAGUN Galina, MD; POPA Maria, MD; CEAPURIN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a desertului de fructe uscate cu miez de nucă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.08.090 $2006.02.14 - 2007.02.14
22006.08.090 $2007.02.14 - 2008.02.14
32006.08.090 $2008.02.14 - 2009.02.14
42006.08.090 $2009.02.14 - 2010.02.14
52006.08.090 $2010.02.14 - 2011.02.14
62011.02.1715 €2011.02.14 - 2012.02.14
A fost valabil pînă la 2012.02.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.09.30 BOPI nr.09.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.08.31 BOPI nr.08.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4771, 2007.05.14
Publicat BOPI nr.06.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD