REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3173 
(13) G2

(21) a 2006 0087
(22) 21.03.2006

(41) 
(45)  31.10.2006
(47)  30.06.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.03.2011
(51) 
Int. Cl: G01R 27/02 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NASTAS Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Convertor de impedanţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.09.200 $2006.03.21 - 2007.03.21
22006.09.200 $2007.03.21 - 2008.03.21
32006.09.200 $2008.03.21 - 2009.03.21
42006.09.200 $2009.03.21 - 2010.03.21
52006.09.200 $2010.03.21 - 2011.03.21
A fost valabil pînă la 2011.03.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.10.31 BOPI nr.10.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.09.30 BOPI nr.09.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: