REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3222 
(13) G2

(21) a 2006 0093
(22) 22.03.2006

(41) 
(45)  31.01.2007
(47)  30.09.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.03.2011
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C07H 21/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
Inventator(i):  SOFRONI Dumitru, MD; GUŢU Lilian, MD; TENNER Katja, DE; CERNÎI Anatol, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; BADER Michael, DE;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA MEDICO-SANITAR PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic al cancerului endometrial
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.03.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.12.130 $2006.03.22 - 2007.03.22
22006.12.130 $2007.03.22 - 2008.03.22
32006.12.130 $2008.03.22 - 2009.03.22
42006.12.130 $2009.03.22 - 2010.03.22
52006.12.130 $2010.03.22 - 2011.03.22
A fost valabil pînă la 2011.03.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.10.31 BOPI nr.10.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.09.30 BOPI nr.09.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: