REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3245 
(13) G2

(21) a 2006 0103
(22) 27.03.2006

(41) 
(45)  28.02.2007
(47)  31.10.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.03.2008
(51) 
Int. Cl: A61B 17/24 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
Titular(i):   CABAC Vasile, MD;
Inventator(i):  CABAC Vasile, MD; ABABII Ion, MD; MANIC Victor, MD; ABABII Polina, MD; DANILOV Lucian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CABAC Vasile, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de modelare a cartilajului pătrat al septului nazal
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.04.205 $2006.03.27 - 2007.03.27
22007.04.205 $2007.03.27 - 2008.03.27
A fost valabil pînă la 2008.03.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.10.31 BOPI nr.10.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: