REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3256 
(13) G2

(21) a 2006 0124
(22) 13.04.2006

(41) 
(45)  28.02.2007
(47)  31.10.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.04.2013
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 13/00 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; PAŞA Lilia, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GHIŢU Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Penicillium viride CNMN FD 04 P (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.06.080 $2006.04.13 - 2007.04.13
22006.06.080 $2007.04.13 - 2008.04.13
32006.06.080 $2008.04.13 - 2009.04.13
42006.06.080 $2009.04.13 - 2010.04.13
52006.06.080 $2010.04.13 - 2011.04.13
62011.04.1215 €2011.04.13 - 2012.04.13
72012.04.1315 €2012.04.13 - 2013.04.13
A fost valabil pînă la 2013.04.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.11.30 BOPI nr.11.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.10.31 BOPI nr.10.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: