REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3579 
(13) C2

(21) a 2006 0132
(22) 02.05.2006

(41) 
(45)  30.04.2008
(47)  31.12.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.05.2011
(51) 
Int. Cl: H01B 13/06 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; ŢURCAN Ana, MD; POPOV Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a microfirelor semimetalice de bismut în izolaţie de sticlă de molibden
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.06.250 $2006.05.02 - 2007.05.02
22008.06.250 $2007.05.02 - 2008.05.02
32008.06.250 $2008.05.02 - 2009.05.02
42008.06.250 $2009.05.02 - 2010.05.02
52008.06.250 $2010.05.02 - 2011.05.02
A fost valabil pînă la 2011.05.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.11.30 BOPI nr.11.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei5520, 2007.06.01
Date iniţialeLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD